کمپین تبلیغاتی

مجموعه ای از فعالیت های ارتباطی


کمپین تبلیعاتی مجموعه ای از فعالیت های ارتباطی است که با یک استراتژی ارتباطی مشخص برای گروه مخاطبی خاص با بودجه مشخص و در بازه زمانی از قبل تعیین شده برای رسیدن به یک هدفی مشخص برنامه ریزی و اجرا میشود.

کمپین های تبلیغاتی باید قابل اندازه گیری باشند و پس از اتمام کار بتوان گفت این برنامه ارتباطی موفق بوده یا خیر

تیم ارتباطات خلاق هامد تجربه همکاری جهت تدوین و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی برای برخی برند ها از جمله فروشگاه های زنجیره ای مبل ارس، کلینیک پزشکی دکتر بهرامی و… را دارد.

پروسه تدوین کمپین تبلیغاتی در تیم ارتباطات خلاق هامد به صورت اصولی و حرفه ای اتفاق می افتد و برای این کار از افراد متخصص با تحصیلات و تجارب مرتبط استفاده میشود

پروسه کمپین تبلیغاتی در تیم ارتباطات خلاق هامد از یک بریف کامل و جامع آغاز میشود.

به طور خلاصه فرم بریف شامل اطلاعاتی از گذشته، حال و هدف آینده برند مورد نظر است که این دیتا توسط اعضاء تیم هامد از کسب و کار شما استخراج شده و توسط تیم استراتژی و خلاقیت تحلیل و به یک کانسپت و مفهوم کلی که دربردارنده ایده های متفاوتی است میرسد و در نهایت ایده توسط تیم خلاق دیزاین اجرا شده و وارد مرحله ارائه میگردد