کالاخانه بزرگ شفیعی

کالاخانه بزرگ شفیعی یکی از بزرگترین مراکز فروش لوازم خانگی واقع در شمال استان کرمان، شهرستان کوهبنان است که فضایی بالغ بر ۲۰۰۰ مترمربع را در اختیار دارد.این مجموعه توسط جناب آقای مهدی شفیعی مدیریت میشود

 

 

هدف از این کمپین تبلیغاتی معرفی این فروشگاه و ایجاد آگاهی نسبت به حضورش در صنعت لوازم خانگی در بین مخاطب هدفش بود که پس از اجرای کمپین و برسی

های صورت گرفته میتوان به این نتیجه رسید که تا حد زیادی این فعالیت ارتباطی موفق واقع شد

این تبلیغات در قالب تیزینگ اجرا شد و رسانه های محیطی و دیجیتال را در اختیار داشت

کمپین تبلیغاتی ۲۰ در شهرستان های راور، بافق، کوهبنان و بهاباد اجرا شد