مدرسه تبلیغات ویژه


در بهار سال ۱۳۹۵ اولین دوره برنامه ریزی خلق و اجرای کمپین های تبلیغاتی را در مدرسه تبلیغات ویژه آغاز کردم و این شروعی شد تا برای مدتی یکی از صندلی های مدرسه را اشغال کنم.

در تیر ماه سال ۱۳۹۷ وارد دوره یک ساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات (IMC) شدم.
محتوای متناسب با نیاز دوره و تدریس اساتیدی که علاوه بر علم و دانش کافی تجربه کار حرفه ای در این صنعت را داخل و خارج از ایران داشته اند کیفیت خروجی مدرسه تبلیغات را بالا برده

ویژه پدری مهربان و دلسوز دارد که عاشقانه تدریس میکند، استاد فرهادی از بزرگان و پیشکسوتان در این صنعت هستند که مدرسه ویژه را مدیریت میکنند.