فیلمسازی-تبلیغات

ساخت و تولید انواع تیزر تبلیغاتی و تیزر های انیمیشن و موشن

 

تیزر های تبلیغاتی در صورتی که با رعایت یک سری اصول حرفه ای تبلیغات و فیلم سازی ساخته شوند میتوانند پیام تبلیغ را به خوبی به مخاطب خود انتقال دهند

تیزر های تبلیغاتی را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

  • تیزر تبلیغاتی رئال

  • تیزر موشن گرافیک

  • فیلم صنعتی

  • انیمیشن