تیم ارتباطات خلاق هامد

پاییز سال ۱۳۹۷ تصمیم به اجرای ایده ای که بیش از یک سال ذهنم را درگیر کرده بود و فقط با عملی شدن قابلیت ارزیابی داشت گرفتم و تیمی با حضور افرادی که تخصص های متفاوت در رشته تبلیغات داشتند را تشکیل دادم. تیمی که محدود به مکان و بودجه خاصی نیست و خلاقیت رو چاشنی کارش قرار دهد.
اعضاء این تیم تونایی استفاده از ابزارهای خلاقیت و استراتژی را در ارتباطات بازاریابی دارند.

این تیم با هدف کسب جایگاه متخخصین جوان و با تجربه در صنعت تبلیغات که دغدغه های شرکتی و محدودیت هایی که مسائل مالی به دنبال دارد را ندارند شکل گرفت.

تیم ارتباطات خلاق هامد سعی در ایجاد یک تمایز بنیادی بین خود و رقبای دور و نزدیک داشته و این تمایز را در راستای خلق ارزش برای مشتری به کار گرفته

آژانس های تبلیغاتی و فریلنسر ها که در این صنعت حضور دارند از رقبای اصلی این تیم ارتباطات خلاق هامد به حساب میروند ولی نیروی انسانی، پروسه، و خروجی این تیم تبلیغات کاملا متفاوت با بقیه رقبا میباشد.

تیم ارتباطات خلاق هامد تمام تخصص ها و نیروی انسانی که در یک آژانس تبلیغات فول سرویس در ایران فعالیت میکنند را در خود گنجانده تا توانایی ارائه خدمات در تمامی زمینه های تبلیغات با کیفیت مطلوب را داشته باشد.

 


تمایز تیم ارتباطات خلاق هامد با سایر فریلنسر ها و شرکت های تبلیغاتی ؟

 

هزینه کمتر:

 

با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های ثابت (اجاره مکان ، مالیات های سنگین و …) شرکت ها و آژانسهای تبلیغاتی برای پوشش این هزینه هابه افزایش قیمت ها و تعرفه های خدمات خود روی آورده اند. به همین دلیل ما میتوانیم پیشنهاد قیمت مناسب تر به نسبت آژنس های تبلیغاتی را به مشتری بدهیم.

 

کیفیت برابر:

 

تیم ارتباطات خلاق هامد جمعی از فعالان با تخصص های متفاوت در صنعت تبلیغات هستند که به عنوان افراد کلیدی در آژانس های تبلیغاتی مطرح در تهران فعالیت داشتند. با این توانایی میتوانیم این قول را به مشتری بدهیم که چنانچه کیفیت خروجی کار از بقیه رقبا برتر نباشد قطعا ضعیف تر نیست.