تحقیقات بازار

ریسرچ و تحقیقات امری ضروری و حیاتی برای کسب و کار ها محسوب میشود.

تحقیقات ما را به مخاطب، خواسته و نیاز او نزدیک میکند و به ما کمک میکند تا پیامی در تبلیغات برای مخاطب ارسال کنیم که حرف دل مخاطب باشد. یا محصولی و سرویسی را در بازار عرضه کنیم که چالشی را برای مخاطب برطرف کند

در غیر این صورت ما در این بازار شکست میخوریم و امیدی برای پیروزی نخواهیم داشت


اغلب تحقیقات در حوزه ارتباطات بازاریابی طی سه مرحله انجام میشود

 

 

۱-تحقیقات بازار قبل از شروع فعالیت ارتباطی

 

قبل از اجرای هر فعالیت ارتباطی ما برای شناخت بیشتر مخاطب و بازار موجود به تحقیقات احتیاج داریم، این تحقیقات در راستای segmentation و targeting به کار برده میشود

ما با استفاده از اطلاعات در خصوص مخاطب و شناخت بیشتر آن جامعه را دسته بندی کرده و گروه هدف مورد نظر خود را هدف قرار میدهیم

با تحقیقات بازار و شناسایی مخاطب قبل از شروع هر گونه فعالیت ارتباطی پیام خود را به مخاطب اصلی و گروه هدف خود برسانید

 

۲-تحقیقات بازار هنگام اجرا

 

در حین اجرا هر کمپین تبلیغاتی به پایش و برسی روند کمپین احتیاج است تا از پیشروی کمپین در مسیر از قبل تعیین شده مطمئن شویم و در صورت بروز هر گونه اختلال قبل از ایجاد مشکل آن را رفع کرده و برنامه ارتباطی را پیش ببریم

 

۳-تحقیقات بازار پس از اتمام فعالیت ارتباطی

 

تبلیغات در هر صورت باید به نتیجه مشخصی دست پیدا کند

تبلیغات باید قابل اندازه گیری باشد در غیر این صورت آن تبلیغ درست عمل نکرده، تبلیغات یک فرایند کمی محسوب میشود و در نهایت با تحقیقات میتوان میزان تاثیر ان کمپین یا اگهی را به صورت دقیق محاسبه کرد

سعی کنید مرز بین تبلیغات و خلاقیت را حفظ کنید تا معنی و مفهوم انها با یکدیگر اشتباه به کار برده نشود

خلاقیت امری کیفی است که میتوان با واژه خوب یا بد بودن قضاوت شود ولی تبلیغات را با درست یا غلط بودن قضاوت میکنند

میزان درست یا غلط بودن تبلیغات را تحقیقات بازار پس از اجرای کمپین های تبلیغاتی مشخص میکنند

کمپین تبلیغاتی که قابل اندازه گیری نباشد مسیر اشتباهی را پیش گرفته