بهزاد-بهروزنیا

photo grapher &  Art director


کارشناسی گرافیک و دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران

بهزاد بهروزنیا سابقه فعالیت به عنوان عکاس و گرافیست در کانون های آگهی و تبلیغات و واحد تبلیغات شرکت ها و سازمانها را دارد

از دیگر سوابق وی میتوان تدریس در حوزه گرافیک و عکاسی را نام برد

بهروزنیا مدیر مسول و موسس باشگاه عکاسان طنین زندگیست، این موسسه در زمینه آموزش های عکاسی فعالیت دارد

بهزاد بهروزنیا به عنوان مدیر هنری و کارگردان فیلم های تبلیغاتی در تیم ارتباطات خلاق هامد حضور دارد