۶ بهمن

در تبلیغات تاثیر متن بیشتر است یا تصویر

محتوای تبلیغات در صورت تصویری بودن موفق تر است یا متن بودن ؟
متن در تبلیغات به مخاطب اجازه میدهد که مخاطب در ذهنش تصویرسازی کند

ادامه مطلب
۱۸ آبان

اهمیت سگمنتیشن و تارگتینگ در تبلیغات

شباهت تبلیغات با کشاورز و مخاطب با گیاه

ادامه مطلب
۱۸ آبان

تبلیغات برای مصرف کننده و غیر مصرف کننده

تفاوت پیام تبلیغات برای مصرف کننده و غیر مصرف کننده
مثل صحبت کردن با مخاطب خواب و بیدار است

ادامه مطلب
۱۸ آبان

چرا تیم ارتباطات خلاق هامد؟

هزینه کمتر
کیفیت برابر
شفافیت با شما

ادامه مطلب